“ON-LINE” PORTAL BALKANSKIH  PROIZVOĐAČA  KOMPONENTI

PODRŽAN TEHNIČKIM INŽENJERINGOM I KONTROLOM KVALITETA

 • INNO-TECH SOLUTIONS COMPONENT PROVIDING PORTAL predstavlja POTPUNO BESPLATAN "ON-LINE PROIZVODNI WEB PORTAL" koji okuplja mrežu BALKANSKIH PROIZVOĐAČA mašinski obrađenih DIJELOVA , i u potpunosti podržan Tehničkim Inženjeringom , i vlastitom Kontrolom Kvalitete
 • ON-LINE Portal se pored VLASTITE PROIZVODNJE sastoji od mreže kvalificiranih ugovornih dobavljača sa PODRUČJA BALKANA koji proizvode dijelove pojedinačno prema zahtjevima kupaca.
 • BALKANSKA MREŽA proizvođača obuhvata "94 REGISTROVANA PROIZVOĐAČA" iz svih područja obrade rezanjem , koji SVOJIM TEHNIČKIM KVALIFIKACIJAMA POKRIVAJU širok SPEKTAR POTREBA KUPACA u pogledu različitih zahtjeva nad KOMPLEKSNOŠĆU I KVALITETOM PROIZVODA.
 • Navedene karakteristike omogućavaju da naš "ON-LINE COMPONENT PROVIDING PORTAL" potencijalnim partnerima predstavimo kao TEHNIČKI KOMPETENTNOG I POUZDANOG PARTNERA za proizvodnji mehanički obrađenih dijelova i komponenti , koji je sposoban u vrlo kratkom vremenu obezbijediti proizvode DEFINISANE TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA KUPCA koji se koriste kao sastavni dijelovi mašinskih sklopova u različitim sferama proizvodnog djelovanja.
 • Kako bi standard kvalitete bio trajno visok , posjedujemo PROJECT INSPECTION TEAM koji učestvuje u razradi tehnologije izrade i nadgledanju proizvodnje ; kao i vlastitu ZAVRŠNU KONTROLU KVALITETA. Kako bi standard kvalitete bio trajno visok , svi se proizvođači nadgledaju , redovno provjeravaju i ocjenjuju u pogledu kvalitete proizvodnje i pouzdanosti isporuke.
 • ON LINE PORTAL je u podržan tehničkim inženjeringom čiji je glavni cilj analizirati zahtjeve nad proizvodom i definisati optimalan koncept proizvodnje sa kojim bi se osigurala OPTIMALNA PROIZVODNA CIJENA I NAJPRIHVATLJIVIJI USLOVI DOBAVE. Takvo usmjerenje , kao i proizvodno djelovanje sa CJENOVNO KONKURENTNOG BALKANSKOG GEOGRAFSKOG POLOŽAJA uz FILTRIRANJE NAJKONKURENTNIJIH DOBAVLJAČA omogućavaju nam nedostižnu prednost nad ostalim providerima proizvodnih usluga.

NAŠE KONKURENTSKE Prednosti :

 • 100% Balkanska mreža proizvođača mašinski obrađenih dijelova i komponenti (Bosna i Hercegovina , Srbija , Hrvatska , Crna Gora , Kosovo , Makedonija)
 • Registracija proizvođača omogućena isključivo za proizvodne firme sa područja Balkana
 • Djelovanje sa geografski cjenovno povoljnog radnog okruženja
 • Zajamčena transparentnost cijena
 • Rame uz rame sa Europom
 • 100% Besplatan pristup za Kupce
 • 100% Besplatan pristup za Proizvođače
 • Neograničen broj upita i ponuda
 • Mogućnost prijave više korisnika sistema jedne firme
 • Potpuno statistički podržan MONITORING nad PROJEKTIMA
 • Veoma brzo odzivno vrijeme za ponudu i dobavu proizvoda
 • 100% Tehnički podržan nadzor nad proizvodnim komponentama i projektima
 • Neprestalna i permanentna optimizacija troškova proizvodnje primjenom naprednih inženjerskih tehnologija bazno usmjerena na smanjenje cijene koštanja
 • Efikasno upravljanje i integracija 3D podataka
 • 100% nadzor nad kontrolom kvaliteta
 • Vlastiti , brz i fleksibilan transport do odredišta

NAŠ PROIZVODNO - TRŽIŠNI Potencijal :

0
..Sati
Odziv za Ponudu

Osiguravamo standardno vrijeme odziva na ponudu od 48 sati . Po potrebi i hitnosti projekta osiguravamo i kraće termine.

0
..Firme
Proizvodni Partneri

Konstantno povećavamo broj proizvodnih partnera koji učestvuju u proizvodnom lancu našeg ON-LINE providing portala.

0
..Mašine
Raspoloživa Oprema

Brojčano raspoloživi broj proizvodnih CNC Mašina registrovanih dobavljača za proizvodnju dijelova i komponenti

0
.. Zemalja
Tržišna Prisutnost

Sa našim uslugama prisutni smo u 6 Zapadno Europskih Zemalja , te konstantno težimo daljnjem širenju naše mreže kupaca.

0
.. € / Ug.
Pros.Vrijed.Ugovora

Težimo preuzimanju kompletnih projekata od kupaca i povećanju vrijednosti ugovornog projektnog iznosa

0
.. Kupca
Broj Korisnika

Zadovoljstvo Naših Kupaca je naš prioritet . Broj korisnika je proporcionalan našem integrisanom djelovanju na tržištu.