ANALIZA TEHNIČKIH ZAHTJEVA NAD PROIZVODOM

Detaljna Analiza Tehničkih Zahtjeva

Kako bi ON-LINE PORTAL izvršio ANALIZU OPTIMALNIH DOBAVLJAČA  po ugrađenom algoritmu , naš Engineering Team u prvom koraku sprovodi efikasnu tehničku analizu proizvoda po kojoj PORTAL automatski odabire dobavljače koji su najkompetentniji za osiguranje uspješne implementacije.

ANALIZA TEHNIČKIH ZAHTJEVA NAD PROIZVODOM predstavlja prvi korak kod definisanja novog proizvoda ili projekta , te se analiza vrši u skladu sa usvojenim normama koje obuhvataju sljedeće :

 • analiza tehnološke složenosti proizvoda
 • analiza geometrijske složenosti proizvoda
 • analiza tehnologičnosti proizvoda i serijnosti
 • analiza zahtjeva u pogledu izradnih tolerancija
 • analiza primjene specijalnih reznih alata

Na osnovu sprovedene analize dolazimo do jasno definisanog modela za izradu i osnovnih informacija koje su potrebne za osiguranje NAJKONKURETNIJIH DOBAVLJAČA ZA NAVEDENU KOMPONENTU ILI SKLOP

Dobro sprovedena tehnička analiza , je prvi i osnovni korak za ostvarivanje cilja.

TEMELJNA ANALIZA PROIZVODNOG KONCEPTA

Analiza Proizvodnog Koncepta

Analiza Proizvodnog Koncepta ima za cilj iznalaženje OPTIMALNOG KONCEPTA PROIZVODNE TEHNOLOGIJE već pri izradi same ponude  , kako bi se cijena izrade definisala  prema unaprijed definisanoj optimalnoj tehnologiji ; te na taj način osigurala najkonkuretnija moguća ponuda prema kupcu.

Dugogodišnje Iskustvo iz oblasti OBRADE REZANJEM ,  kontinuirano praćenje najnovijih TEHNOLOŠKIH TRENDOVA  ,  primjena modernih CAD CAM SISTEMA   i razvojno djelovanje na polju REZNIH I STEZNIH ALATA ; omogućava nam da  efektivno djelujemo  ka optimalnoj proizvodnoj tehnologiji , te kroz međusobnu interakciju sa proizvođačima težimo pronalaženju najboljih proizvodnih rješenja za konkretan projekat.

Pri analizi proizvodnog koncepta  primjenjujemo savremene  CAD/CAM sisteme :

 • SOLID Works
 • SOLID Cam
 • CAM Works

Takav trend omogućuje nam djelujemo ka povećanju tržišne konkurentnosti ON-LINE PROVIDING PORTALA  , a samim tim povjerenju i zadovoljstvu kupaca.

PROCES IZBORA OPTIMALNOG DOBAVLJAČA

Izbor Optimalnog Dobavljača

Efikasno sprovedena tehnička analiza proizvoda , omogućava  ON-LINE portalu da na osnovu integrisanog algoritma automatski selektira dobavljače koji posjeduju proizvodnu tehnologiju za izradu proizvoda , te koji  ispunjavaju uslove za izradu po osnovu  prethodno definisanih kriterija.

Naš Tehnički tim vrši REDOVAN MONITORING  dobavljača u pogledu :

 • nadogradnje sa proizvodnom opremom i novim tehnologijama ,
 • tehničkih mogućnosti u pogledu dostizanja geometrijske složenosti
 • tehničkih mogućnosti u pogledu dostizanja  tačnosti obrade
 • konstantnosti nivoa kvalitete (Management Kvaliteta)
 • isporuka u dogovorenom roku
 • reklamacija na kvalitet

REZULTATE ANALIZE  navedenih karakteristika naš tehnički tim redovno integriše u ON-LINE PORTAL , koji svoj ALGORITAM ODLUČIVANJA usklađuje na osnovu novo definisanih karakteristika.

Na taj način održavamo ciljane mjere duž proizvodnog lanca . Na taj način ne samo da stvaramo mrežu pažljivo procijenjenih i odabranih partnera , nego i djelujemo ka održanju sistema KONTINUIRANE KONKURENTNOSTI DOBAVLJAČA.

DUGOROČNI PROJEKTI

Dugoročni Projekti - Optimizacija Proizvodne Tehnologije

Jedna od glavnih karakteristika DUGOROČNIH PROJEKATA su zahtjevi  kupca za konstatnim snižavanjem prodajne cijene u vremenskom periodu u kojem je definisana saradnja na projektu.

Da bi osigurali  ugovoreni zahtjevi za periodičnim sniženjem cijena proizvoda , jedna od glavnih karakteristika našeg poslovanja je trajno djelovanje kroz proces kontinuiranog MONITORINGA PROIZVODNOG PROCESA i OPTIMIZACIJE u pogledu :

 •  smanjenje vremena trajanja proizvodnog procesa
 •  uravnoteženja proizvodnog procesa (smanjenje broja operacija)
 •  sinhornizacija zahvata i operacija
 •  primjena specijalnih reznih alata  (smanjenje vremena izrade)

S obzirom na posmatrani optimizacioni kriterij ,  uvijek težimo da na bazi STEČENIH PROIZVODNIH ISKUSTAVA pronađemo adekhvatne načine za konstantna poboljšanja , koja proizvodne procese čini jeftinijim i konkurentnijim na globalnom svjetskom tržištu.

Potencijalnim Kupcima na Prostoru EU (Zapadna Europa)  koji imaju probleme sa RENTABILNOŠĆU I ODRŽIVOSTI proizvodnih projekata , stojimo na raspolaganju da CILJANE PROJEKTE TEHNOLOŠKI I PROIZVODNO OPTIMIZIRAMO  , te da osiguramo najkonkuretnije Balkanske proizvođače za proizvodnju istih , ili da iste proizvodimo u vlastitoj proizvodnji.

Ovakvim pristupom optimizaciji proizvodne tehnologije OSIGURAVAMO USLOVE ISPLATIVOSTI PROIZVODNJE , koja bi se primijenila na području zemlja zapadnog balkana koje su prepoznatljive po nižim troškovima rada.

Zahvaljujući takvom pristupu proizvodnoj problematici ,  spremni smo POSLOVNE KLIJENTE PROIZVODNO PODRŽATI na zahtjevnim projektima i učiniti ih rentabilnijim i profitabilnijim

MENADŽMENT KVALITETA I KONTROLA

Menadžment KVALITETA I KONTROLA Proizvoda

NAŠI STANDARDI KVALITETE 

KLJUČ našeg poslovanja vidimo u KONTINUIRANOM ispunjavanju stalno rastućih zahtjeva za kvalitetom i brzim odgovorom na potrebe kupaca. Naš sistem upravljanja kvalitetom ne smatramo formalnošću , već ključnom komponentom u ponudi usluga koje vam nudimo . Naša korporativna filozofija temelji se na pouzdanosti , pridržavanju rokova i idealnom zadovoljstvu kupaca.

Proizvedeni dijelovi se završno provjeravaju u skladu sa specifikacijom u našoj klimatizovanoj MJERNOJ SOBI opremljenoj najnovijom tehnologijom. REZULTATI kao i STATISTIČKE ANALIZE redovno se dokumentiraju. Pored toga svaka se narudžba zajedno sa partnerom procjenjuje kako bi se kvaliteta ne samo održala već i kontinuirano poboljšavala.

UPRAVLJANJE KVALITETOM VAŠIH PROIZVODA 

Naši se napori fokusiraju na najveću preciznost i stalno visoku kvalitetu ; kao i na ekonomična rješenja za pojedinačne zahtjeve naših klijenata . To postižemo vrhunskim proizvodnim procesima i kvalificiranim timom naših dobavljača sa dugogodišnjim iskustvom.

Za uspješno upravljanje projektima oslanjamo se prije svega na komunikaciju i tačnost kao dio našeg upravljanja projektima.  Provjeravamo i kontrolišemo kvalitetu komponenata i korake prerade duž cijelog PROIZVODNOG TOKA , dok dodatnu završnu kontrolu osiguravamo u vlastitoj mjernoj sobi.  To znači da našu firmu  napuštaju samo visokokvalitetne komponente. Garantovano !